Przejdź do treści

KOMUNIKAT – PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W KRAKOWIE

Zgodnie z treścią Protokołu z przeprowadzonego pisemnego publicznego przetargu na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 9, informujemy, co następuje:

  1. Otwarcie ofert odbyło się 30.09.2022 roku.
  2. Posiedzenie Komisji przetargowej odbyło się w siedzibie Instytutu Sieci przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27 w Sali nr 2 w dniu 30.09.2022 roku.
  3. Nie złożono żadnej prawidłowo sporządzonej oferty.
  4. Decyzja Komisji przetargowej: Nie złożono żadnej oferty. Przetarg został nierozstrzygnięty.  

Opublikował(a): Dariusz Kulas

Ostatnia zmiana: