Przejdź do treści

Majątek

Majątek Instytutu na dzień 01.04.2022 r. wynosi  92 828 tys. PLN.

z tego

aktywa trwałe : 67 514 tys. PLN

aktywa obrotowa : 25 314 tys. PLN

Opublikował(a): administrator

Ostatnia zmiana: