Przejdź do treści

Status prawny

INSTYTUT DZIAŁAJĄCY W RAMACH SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ/ PAŃSTWOWA OSOBA PRAWNA

Ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz;

Ustawy z 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych;

Rozporządzenie Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność bieżącą instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie przekształcania instytutów badawczych w instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk i w instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz włączania instytutów badawczych do instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk;

Uchwały nr  7/2021 Rady Centrum Łukasiewicz z dnia 15 listopada 2021 r., w sprawie połączenia: Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytutu Przemysłu Skórzanego, Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytutu Włókiennictwa i utworzenia Sieć Badawcza Łukasiewicz-Łódzkiego Instytutu Technologicznego.

Statutu Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego, zatwierdzonego przez Prezesa Centrum Łukasiewicz sprawującego nadzór nad Instytutem Sieci w dniu 3 grudnia 2021 roku;

Opublikował(a): administrator

Ostatnia zmiana: