Przejdź do treści

Wyniki naborów:

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownik obsługi – sprzątaczka

Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego specjalisty ds. badawczych

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownik obsługi ds. wsparcia prac badawczych

Informacja o wyniku naboru na stanowisko główny specjalista ds. certyfikacji – Kierownik Działu Certyfikacji

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownik obsługi – recepcjonista

Informacja o wyniku naboru na stanowisko starszego specjalisty ds. zamówień publicznych

Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. zakupów

Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. marketingu i PR

Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. certyfikacji

Informacja o wyniku naboru na stanowisko rzecznika patentowego

Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalista ds. zaopatrzenia – kierowca

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownik techniczny – elektromonter

Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalista ds. rozliczeń produkcji

Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalista ds. obsługi sekretariatu

Informacja o wyniku naboru na stanowisko starszego specjalisty ds. BHP i PPOŻ.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownik obsługi budynków

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownik techniczny – hydraulik, pneumatyk

Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego specjalisty ds. badawczych

Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. wsparcia projektów

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownik techniczny – mechanik

Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego specjalisty ds. badawczych

Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalista ds. obsługi sekretariatu

Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalista ds. certyfikacji

Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalista ds. handlowych

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Lidera Obszaru Opakowań – Dyrektora Centrum Opakowań

Informacja o wyniku naboru na stanowisko starszego specjalisty ds. badawczych

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownik obsługi – wytwarzacz włóknin

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownik techniczny – elektromonter

Informacja o wyniku naboru na stanowisko starszego specjalisty ds. zamówień publicznych

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownik obsługi – wytwarzacz włóknin

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko starszy specjalista ds. badań papieru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko specjalista ds. administracji

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracownik obsługi – recepcjonista

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko głównego specjalisty ds. cyfryzacji – kierownik sekcji

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko starszego specjalisty ds. oprogramowania wbudowanego

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko starszego specjalisty ds. projektowania układów scalonych oraz oprogramowania

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko specjalisty ds. elektroniki

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Radca Prawny 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko młodszy specjalista ds. zapewnienia jakości

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracownik obsługi – recepcjonista

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko specjalista ds. administracji

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracownik obsługi – recepcjonista

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko specjalista ds. budowlanych

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko młodszy specjalista ds. badawczych

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracownik obsługi – sprzątaczka

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracownik obsługi – wytwarzacz włóknin

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko specjalista ds. badawczych

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko samodzielny inżynier – mistrz

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracownik obsługi –wytwarzacz włóknin

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracownik obsługi – magazynier

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko specjalista ds. badawczych

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko starszego inżyniera ds. infrastruktury i inwestycji

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko starszy inżynier ds. badań papieru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko młodszy specjalista ds. badawczych

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko głównego specjalisty ds. BHP i Ppoż.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko starszy specjalista ds. zamówień

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Radca Prawny

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracownik techniczny – elektromonter

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko specjalisty ds. certyfikacji opakowań

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko główny specjalista ds. Badawczych

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko starszy specjalista ds. handlowych

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracownik techniczny – mechanik

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko młodszego specjalisty ds. naukowo – badawczych

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracownik techniczny – pracownik budowlany

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko specjalista techniczny – hydraulik, pneumatyk

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Lider Obszaru Opakowań – Dyrektor Centrum Opakowań

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko starszy specjalista ds. zamówień publicznych

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko młodszy specjalista ds. obsługi biura

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracownik obsługi – recepcjonista Kraków

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracownik obsługi – recepcjonista Łódź

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracownik obsługi – sprzątaczka

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko specjalista ds. Informatyki

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracownik obsługi – wytwarzacz włóknin

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko specjalisty ds. finansowych

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko starszego specjalisty ds. zarządzania projektami

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko specjalista ds. obsługi sekretariatu

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownik techniczny – elektromonter

Informacja o wyniku naboru na stanowisko starszego specjalisty ds. zarządzania projektami

Informacja o wyniku naboru na stanowisko starszego specjalisty ds. BHP i Ppoż.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracownik techniczny – hydraulik, pneumatyk

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko specjalista ds. Informatyki

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko specjalista ds. obsługi sekretariatu

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko specjalista ds. certyfikacji opakowań

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko starszy specjalista ds. handlowych

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisku starszy specjalista ds. zamówień publicznych 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko specjalisty ds. księgowości

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko specjalisty ds. naukowo – badawczych

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko specjalisty ds. opracowywania systemów dystrybucji

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko specjalisty ds. wdrażania systemów dystrybucji

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko starszego specjalisty ds. zarządzania projektami

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracownik obsługi – klejarz osnów

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracownik obsługi – tkacz

Informacja o wyniku naboru na stanowisko –  Pracownik obsługi – wytwarzacz włóknin.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko – Specjalista ds. Marketingu

Informacja o wyniki naboru na stanowisko – Specjalisty ds. Certyfikacji Opakowań

Informacja o wyniku naboru na stanowisko – Specjalista ds. Księgowości

Informacja o wyniku naboru na stanowisko – Pracownik Obsługi – Sprzątaczka

Informacja o wyniku naboru na stanowisko – Pracownik Obsługi – Recepcjonista

Informacja o wyniku naboru – Specjalista ds. administracji

Informacja o wyniku naboru – Pracownik obsługi – sprzątaczka

Informacja o wyniku naboru – Młodszy specjalista ds. zamówień publicznych

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy z dnia 22 czerwca 2022r.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy z dnia 30 maja 2022r.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy z dnia 12 maja 2022r.

Informacja o wyniku naboru – FO-O 2

Informacja o wyniku naboru – FO-O 3

Informacja o wyniki naboru na wolne stanowisko pracy z dnia 11 marca 2022r. 

Opublikował(a): HZ

Ostatnia zmiana: