Zamówienia publiczne

Wstępne ogłoszenie informacyjne:

2022-OJS135-382539-pl
2022-OJS135-382540-pl
2022-OJS135-382544-pl
2022-OJS135-382545-pl
2022-OJS135-382546-pl
2022-OJS136-388247-pl

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczęte przez Sieć Badawczą Łuksiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź prowadzone są za pośrednictwem platformy zakupowej ŁIT.

Opublikował(a): Artur Hajduk

Ostatnia zmiana: